Specializace

Mezinárodní právo soukromé a procesní a evropské mezinárodní právo soukromé a procesní

Mezinárodní insolvenční právo

Mezinárodní rozhodčí řízení a uznávání a výkon zahraničních rozhodčích nálezů

Vztahy z mezinárodní přepravy

Mezinárodní právo společností

Autorská a průmyslová práva

Právo mezinárodního obchodu

Právo mezinárodní hospodářské soutěže (včetně otázek veřejné podpory)

Napište nám