Úvod

V rámci globalizace obchodu dochází ke stále častějšímu obchodnímu styku mezi subjekty napříč několika jurisdikcemi. V důsledku této skutečnosti se na takto vznikající právní vztahy v různé míře aplikuje jeden či vícero právních řádů. S touto aplikací se musejí prakticky vypořádat jednak strany obchodního vztahu ale i v rámci rozhodování i rozhodce, soud, či jiný veřejnoprávní orgán. Základní otázkou je, jak zjistit a posoudit obsah zahraničního právního řádu. Jednou z možností, kterou český právní řád nabízí, je vypracování znaleckého posudku znalcem z oboru – Právní vztahy k cizině, kdy se jedná o znalecký obor dle zák. č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících. Možnost zadat znalecký posudek, který bude využit pouze mezi stranami či v řízení před orgánem veřejné moci, mají jednak strany ale samozřejmě i soud či jiný veřejnoprávní orgán. Jedná se přitom o jediný znalecký obor v rámci českého právního řádu, kdy je předmětem znaleckého posuzování určitá právní otázka.

 

Více o znaleckém oboru viz článek.

Napište nám