Aplikace přímých norem – např. Vídeňská úmluva o mezinárodní kupní smlouvě (CISG)

Přímé normy, ačkoliv jsou ve velké většině mezinárodního původu, jsou součástí českého právního řádu. Jednou z nejvýznamnější a nejvíce aplikovaných je právě Vídeňská úmluva o mezinárodní kupní smlouvě. Při aplikaci těchto norem by však mělo být dbáno nato, aby byly aplikovány jednotně, tj. pokud možno stejně v jednotlivých jurisdikcích, jejichž právních řádů jsou součástí. Vídeňská úmluva toto stanoví ve svém čl. 7. Proto bývá důležité posoudit a postavit na jisto, jak byla daná otázka rozhodnuta soudy v jiných jurisdikcích při aplikaci stejné přímé normy.

Napište nám