Další možné případy

Další možné otázky se mohou objevit při uznání a výkonu zahraničních soudních rozhodnutí, ohledně problematiky mezinárodní hospodářské soutěže, v rámci přesunu sídla zahraniční společnosti do České republiky či ohledně regulace autorských práv či práv duševního vlastnictví.

Napište nám