Určení obsahu zahraničního rozhodného práva

Na základě aplikace kolizních norem obsažených v zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém či například v nařízeních Řím I či insolvenčním nařízení (případně v novelizované znění č. 2015/848) může být určeno zahraniční právo jako právo rozhodné právo pro danou konkrétní právní otázku. Je tedy potřeba toto právo zjistit a stanovit jeho obsah v rozsahu, v jakém má být na danou otázku aplikováno.

Napište nám