Výkon zahraničního rozhodčího nálezu

Při uznání a výkonu rozhodčího nálezu, který byl vydán v jiné jurisdikci, bude v České republice v naprosté většině případů s ohledem na množství smluvních států postupováno podle Newyorské úmluvy o uznání a výkonu cizích rozhodčích nálezů. Při aplikaci Newyorské úmluvy bývají v praxi posuzovány otázky dle čl. V Newyorské úmluvy. Tyto otázky se týkají právního řádu vydání zahraničního rozhodčího nálezu. To samé pak platí, pokud bude aplikován zák. č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém, kdy otázky zahraničního práva vyplývají z ust. § 121.

Napište nám